Kantar dida Tome

Kantar našeg dida Tome, a zapravo jedini predmet koji od njega još imamo. Zahvaljujući Viktoru Orlovac, koji ga je vratio natrag imamo ga danas za uspomenu.

Kantar dida Tome

Kantar, "steelyard" (na engleskom), "besman" (na švedskom), "Laufgewichtswaage" ili "Schnellwaage" (na njemačkom) je starinski uređaj za mjerenje težine. Otkriven je neovisno od strane Starog Rima i Kineza oko 200. godine prije Krista.

Radi na principu zakona poluge. Sastoji se od šipke, ekscentrično obješene, koja tako čini dvije ruke nejednake duljine. Kraća strana u odnosu na točku vješanja služi za vješanje tereta kojem treba mjeriti masu, a dulja strana šipke sa izgraviranim podiocima služi za vješanje točno određenog utega koji se može slobodno horizontalno pomjerati, radi traženja ravnoteže i očitavanja težine (mase) tereta, na graviranoj skali horizontalne šipke.

Dakle, prema zakonu poluge: kantar je u balansu, tj. horizontalna šipka ima horizontalan miran položaj kad je proizvod duljine kraće strane i težine tereta jednak proizvodu duljine dulje strane i težine utega (koja je točno unapred definirana, pa stoga konstantna). U trenutku balansa, položaj utega na skali omogućava očitavanje vrijednosti težine (mase) tereta.

Uteg kantara

Uteg kantara
  • Na utegu kantara je izgravirano:"287"
  • Težina kompletnog kantara: 2845g
  • Težina kantara bez tega: 1670g
  • Vaganjem utega na digitalnoj vagi sa razlučivošću od 1g dobijem sljedeće: teg=1173g.

Uz malo jednostavne matematike:

Sadašnja težina kantara   2845g
Težina kantara bez tega - 1670g
Današnja težina utega = 1175g

Dakle razlika između izmjerene i izračunate težine utega je 2g (što je zanemarivo).

287g

Posmatranjem utega može se vidjeti da je isti vremenom doživio stanovita oštećenja, a time i mali gubitak materijala. Gravirani broj "287" vjerojatno znači 287dkg, a što je izvorna težina kompletnog kantara, a ovaj broj je kontrolna cifra.

Originalna težina 287dkg   2870g
Današnja težina kompletnog kantara - 2845g
Rezultat = 25g

Vidimo da je uteg oštećenjem izgubio tijekom vremena oko 25g. To bi tijekom vaganja imalo za rezultat da bi kantar "varao", tj. pokzaivao veću težinu od one stvarne.

Kantar je imao dvije skale. Jedna u kg a druga u okama. 1 oka=1,283 kg i predstavlja staru orjentalnu mjeru.

Bukovici s ljubavlju:
Marinko Orlovac, 16. prosinca 2006.

Izvor: wikipedia.org


Galerija fotografija, kantar dida Tome

Klikni na fotografiju da bi se ista otvorila uvećana.

Uteg kantara
Uteg u akciji
Skala, oka
Skala u okama.
"Rep"
'Rep kantara'
Uteg
Mesingani, olovom punjeni uteg
Uteg odozdo
Pogled na uteg odozdo
Skala kg.
Skala u kg.
U balansu
Kantar u balansu
Detalji
Detalji ovješivanja
Skala u kg
Još jedan pogled na skalu u kg.
Uteg sam
Uteg kantara
Foto album
Foto album

[^vrh]