Šta ima novoga?
O s v j e ž e n o:
[]
Obiteljsko stablo
Obiteljsko stablo
Bukovica
Karta Bukovice iz 1933.
Bukovica
Bukovica
A-U kruna
20 Austro-Ugarskih kruna
Cuk
Cuk.

Makro fotografije

U striktnom značenju pojma makro (macro) fotografiranje je onda kada optički omogućimo reprodukciju objekta u srazmjeri 1:1 ili više, na senzoru ili filmu foto aparata.
Često se pojam blizinskog fotografiranja deklarira kao makro. Tako je i ovdje dolje, sve pokazane fotografije nisu makro, nego su fotografirane najčešće sa makro objektivom.

Neke od mojih makro fotografija

Makro foto album.

Ako želite razgledati fotografije pokazane dolje na sličicama, onda kliknite na svaku kako bi se otvorila uvećana, ili kliknite ovdje za gledanje cjelokupnog foto albuma.
Klikanjem na fotografiju lijevo, otvara se foto album.

Green leaf
The Green leaf
Red Tulip
The Red Tulip
Four Eggs
Four Eggs
Lilies
Two Lilies
Closed
Closed
Two Wheels
Two Wheels
Beginning
The Beginning
Things
Small Things
I see you
I see you
Two Triangl.
Two Triangles
Illuminated
Illuminated
Mature
Mature
Wing
The Wing
Blue beauty
The Blue beauty
Burdock
The Burdock
Red Butterfly
The Red butterfly
Butterfly
The Yellow butterfly
Dandelion
The Dandelion
Stars
Different stars
Fly
Some kind of fly
Hand
The Hand
In flower
In flower
Leaf
The Leaf
Dark side
I leave my dark side
Rose hip
The rose hip
On stock
On the stock
Lily
The lily
Poppy
The Poppy
Purple star
The purple stars
Osier
The osier
Rose
The rose
Small flowers
The small flowers
Two bells
Two bells
Tulip
The tulip
Romance
The romance
Spindle eggs
The spindle eggs

Prikladne stranice:

[^vrh]