Šta ima novoga?
O s v j e ž e n o:
[]
Drvene grablje
Grablje
Stare školske
Bukovačka škola
Bukovica
Gdje je Bukovica?
Hrvatska kuna
100 kuna 1941.
Ave Maris Stella
Ave Maris Stella
Susreti u Bukovici.
Susreti u Bukovici.

Slavuj

KAZALO
- Slavuj, Rudi Čajavec (Banja Luka)
- Šeme, različitih elektroničkih uređaja.
- - Lista šema audio uređaja
- - Lista šema TV uređaja
- Raspberry Pi, umreženi radio.

Amblem prijemnika Slavuj.

"Slavuj" je marka prvog tranzistorskog prijenosnog radio prijemnika koji je proizvela fabrika elektroničkih uređaja "Rudi Čajavec iz Banja Luke, 50-ih godina prošloga stoljeća. Ovaj prijemnik sam imao prigodu popravljati nekoliko puta tijekom 70-ih godina. Jedino mi je ostala originalna elektronička shema iz tog vremena. Kako ista nije u najboljem stanju, nacrtao sam novu u elektroničkom CAD programu.

U Bukovici je bilo više osoba koje su imale ovaj prijemnik, kao Pejo Blažević, Toma Anušić koji je živio u Barlovcima, a kroz Bukovicu imao put do svoga imanja. Ovaj model je dosta brzo postao nemoderan jer nije imao FM nego samo AM opseg srednjeg vala.

KARAKTERISTIKE PRIJEMNIKA:

  • AM (amplitudna modulacija) opseg 526.5 kHz - 1606.5 kHz.
  • Biranje stanica uz pomoć promjenjljivog kondenzatora spojenog na desni kotačić i pokaznu skalu.
  • Mijenjanje glasnoće uz pomoć potenciometra spojenog na lijevi kotačić.
  • Napajanje: dvije plosnate baterije od 4,5V (2x4,5V=9V).
  • Bez vanjskih priključaka.
  • Kućište drveno tapecirano u obliku kofera, sa metalnom rešetkom na prednjoj strani te plastičnim ukrasnim okvirom skale i ručkom na izvlačenje.

Dolje pokazane fotografije je poslao Žarko Gugić iz Viteza, Bosna i Hercegovina, na čemu mu se zahvaljujem.

prednja strana prijemnika

Pogled na prednju stranu tranzistorskog prijemnika Slavuj, Rudi Čajavec, Banja Luka, sa tipičnim dizajnom karakterističnim za 50-e godine prošloga stoljeća.

Originalna shema koju sam nekim pukim slučajem uspio sačuvati. Kako je bila u dosta lošem stanju, nacrtao sam je u elektroničkom CAD programu, što se vidi na dokumentu ispod.

Slavuj originalna shema

Želite li pogledati shemu u normalnoj veličini, kliknite na slike ispod.

Slavuj CAD shema

Nova u CAD programu crtana shema.

Pogled na unutrašnjost prijemnika: četiri metalne kutijice za VF stupanj na lijevoj strani, iznad feritna antena, a ispod promjenjljivi kondenzator za biranje stanica, ispod zvučnik i desno plastično kućište za dva pljosnata baterijska elementa po 4,5V.

Otvoren prijemnik

Kliknite na ovu sličicu iznad za otvaranje albuma sa još nekoliko slika.

Naputak za uporabu, kako stoji na fotografiji dolje:

Radio prijemnik Slavuj: Naputak.

[^vrh]


ŠEME RAZLIČITIH ELEKTRONIČKIH UREđAJA

Šema radio aparata Luna

Sasvim slučajno je preživjela ova moja kolekcija šema različitih starih elektroničkih uređaja. Većinu ovih šema sam koristio tijekom 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća prigodom brojnih popravki. Kolekcija je naravno u papirnom obliku. U zadnje vrijeme sam je uzimao često u ruke u namjeri da sve to bacim, jer ionako tu nema nikakve ekonomske vrijednosti niti praktične koristi. Tada bi nastupila nostalgija i sentimentalnost, pa sam dulje vremana razmišljao kako bi te šeme trebalo prvo sve skenirati, pa tek onda ih baciti. Skeniranje je dugotrajan proces, naročito ovdje iz razloga što većinu šema treba naknadno sastaviti u jednu kompletnu cjelinu iz razloga veličine koja je najčešće veća od površine skenera (A4).

Tijekom skeniranja je bilo odmah očigledno kako su mnoge šeme u jako lošem stanju zbog obilne uporabe, što je zahtjevalo dugotrajno retuširanje u Photoshop programu. Na svu sreću sada sam i to obavio, pa stoga stavljam sav dostupni materijal ovdje za besplatno skidanje, a moja papirna kolekcija sada može završiti u smeću.

Osim jednostavne želje da sačuvam ovu kolekciju za one koji bi mogli biti zainteresirani, kao npr. kolekcionari starih elektroničkih uređaja, potakao me na poduhvat još jedan detalj, a to je kvaliteta istih ili sličnih šema ponuđenih na internetu, a koje su često puta u katastrofalnom stanju i razlučivosti. Sve moje šeme su skenirane i ovdje ponuđene u razlučivosti od 300 dpi, što je normalna razlučivost za tiskovine. Stoga su veličine ovih dokumenata dosta velike, što traži dulje vrijeme za skidanje i pohranjivanje. Ponuđeni format je PDF.

Ja ću osobno biti sretan ako bar i jedna od ovdje ponuđenih šema pomogne nekome kolekcionaru ili entuzijastu. Usput napominjem kako ne preuzimam nikavu odgovornost za moguće pogreške. Svakako, ako se što pronađe, rado se javite pa ću pokušati ispraviti ili korigirati.

Lista šema audio uređaja:

[^vrh]

Lista šema TV uređaja:

[^vrh]


RASPBERRY PI, UMREŽENI RADIO

KARAKTERISTIKE PRIJEMNIKA RETRO STYLE RADIO:
Wi-Fi

- Napajanje: 12V/1A
- NF stupanj: 2x3,5W (max)
- Umreženje: Wi-fi
- Upravljanje: Raspberry Pi, ver. B

Objekat za modifikaciju

Retro style Radio Marquant

Entuzijastima i ljudima elektroničke struke teško je mogao promaknuti, neobično popularno računalo neobičnog naziva: Raspberry Pi, veličine kreditne kartice. Popularnosti je, dakako, doprinijela veoma niska cijena (oko € 30) i solidan i kompetentan hardware. Tako se meni ovom kupovinom otvorio svijet Linux računala.
Igrajući se sa ovom interesantnom igračkom, kako za djecu, tako i za odrasle, testirao sam između ostalog i prijem radija preko interneta. Ovdje sam našao moju osobnu paralelu između prvog tranzistorskog radija (gore opisanog u tekstu) i moga prvog umreženog radija. Svakako je vrijedno pomenuti kako je bio lakši dio posla napraviti ovaj sklop koji je odlično funkcionirao na stolu, ali teži dio je bio taj koji slijedi. Dobro je poznato kako je u igranju elektronikom, zanimljivost i izazov prestaju onda kada sklop proradi i kada treba napraviti prikladnu kutiju. Ovdje slijedi primjer kako sam ja to riješio na moj način. Kod konstruiranja softwara koristio sam se brojnim naputcima i različitim člancima, kako na Internetu, tako i u nekim stručnim časopisima kao npr.:
- The MagPi i
- RasPi Magazine...

Traženje prikladne kutije

Ideju za kutiju radija sam razvijao sam. Prva ideja koja mi je pala na pamet je bila ta da nabavim prikladnu kutiju jednog starog cijevnog radija, izbacim sadržaj i tu ugradim karticu ovog računala skupa sa audio stupnjem (NF pojačalo). Ovu ideju sam odbacio iz dva razloga: prvi je bio taj što nisam imao cijevno radio sa prikladnom kutijom pa je trebalo nekakav kupiti, a druga je bila ta, ako već potrošim novac i kupim na dražbama nekakav radio, bila bi neoprostiva šteta uništiti zanimljiv primjerak radi ove nakane.

Raspberry Pi

Zadnjih godina je dosta popularna moda sa tzv. "Retro style radio" izvedbama koji se mogu kupiti na različitim mjestima. Ovi objekti oponašaju tranzistorske ili cijevne radio prijemnike, uglavnom iz 50-ih godina prošloga stoljeća. Kada se ova ideja iskristalizirala, bilo je već puno lakše, jer mi je bilo dostupno nekoliko različitih modela po veoma prihvatljivim cijenama. Još je bilo lakše odlučiti se na ovaj korak, jer je sadržaj ovih uređaja u cijelosti bezvrijedan (jeftin tranzistorski AM i FM prijemnik, mono izvedbe i lošeg kvaliteta). Švedski lanac trgovina Jula je imao između ostalog i ovdje pokazani model izmišljene marke Marquant, koji mi se odmah svidio svojim izgledom i lakoćom eventualne prepravke.

Jedini originalni detalj iz ove kutije koji sam zadržao je tipkovnica sa tiskanom pločicom na kojoj se nalazi nekoliko tranzistora u spoju monostabilnog vibratora (flip-flop), a koje sam iskoristio za:
1) On/Off palenje i gašenje audio stupnja (ostatak sklopova se nikada ne gasi osim na glavnom vanjskom prekidaču).
2) Reset Raspberry Pi računala.

U ovu kutiju sam ugradio sljedeće sklopove:

Raspberry Pi računalo sam montirao na aluminijski okvir savijen u obliku slova "U". Tiskanu pločicu sam pričvrstio na komadić plastike uz pomoć M3 distancera, a onda sve to montirao na taj "U" profil tako da sam napravio šarke kako bi se pločica mogla preklopiti u gornji, zatvoreni i doni, otvoreni položaj radi lakšeg pristupa. Na Raspberry Pi pločicu su priključena tri kabla: napajanje sa 5V sa redne stezaljke; produžni USB kabal do prdnje strane kutije i Reset kabal sa Reset tipkovnice. Naravno, u Raspberry Pi je utaknuta SD kartica sa "image" tj. preslikom operacionog sustava i svim instaliranim programima. Kartica se koristi takoiđer i kao mjesto za pohranjivanje za potrebe FTP servera, pa sam stoga koristio naveću moguću veličinu od 32GB. Pločici računala sam dodao i tri minijaturna hladnjaka za hlađenje: procesora (CPU + GPU); naponskog stabilizatora i USB integriranog kola.

Naposnski stabilizator od +5V za potrebe računala, a koji stabilizira napon napajanja od 12V. Naponskom serijskom stabilizatoru 7805 sam dodao jedan manji aluminijski blok radi dodatnog hlađenja. 5V-no napajanje ima i dvostruki relejni sklop te prijemnik daljinskog.

Izlazni stupanj audio stereo pojačala sam montirao na prkladni aluminijski nosivi lim koji ima ulogu mehaničkog adaptera za audio pojačalo kako bi se moglo montirati na postojeće plastične nosače u kutiji radija. Potenciometar pojačala je zahtijevao produžnu osovinu do gumba za glasnoću (Volume) na prednjoj strani radija. Ovdje sam koristio plastični štapić koji sam istokario na potrebne dimenzije uz pomoć moga Sherline minijaturnog tokarskog stroja.
Izlazno audio pojačalo se napaja izravno sa 12V koje snabdijeva vanjski SMPB ispravljač od 12VDC/1,5A.

Dvostruki relejni sklop koji se napaja sa +5V sam koristio kao posrednike između izlaza radio prijenika daljinskog (433MHz) i:
- spojen je paraleno tipki Reset na prednjoj tipkovnici radija, a onda na Reset ulazu na pločici Raspberry Pi te
- palenja i gašenja audio stupnja. Izlaz ovog releja je spojen paraleno tipki On/Off na prednjoj tipkovnici radija.
Razlog korištenja je jednostavan: cijena od 1 - 2 € sa poštarinom iz Kine, a radi bezprijekorno.

Prijemnik daljinskog sam montirao na unutrašnju stijenku kutije uz pomoć samoljepljive hvataljke. Izlazni signali iz prijemnika su TTL kompatibilni, pa sam ih koristio kao izravne ulaze u već pomenuta dva relejna sklopa. Bijela žica je antena prijemnika. Napajanje i izlazi su priključeni uz pomoć jednostavnog AMP šestopolnog konektora. Daljinski upravljač ima četiri tipke, a ja koristim samo A: za On/Off i C: za Reset.

Mehanička adaptacija kutije

Osim gore djelimično pomenutih, uradio sam i sljedeče adaptacije:
panel prednje gornje ploče sam napravio potpuno nov od mekane tanke drvene daščice. Ovaj panel je nosio zvučnik. Kako je originalni radio bio mono izvedbe na ploči je bio montiran samo jedan zvučnik. Dva nova zvučnika za moju izvedbu su trebali nove otvore, a time i novi panel. Sa starog panela pažljivo sam skinuo platneni ukras. Isjekao sam dva veća otvora u drvenom panelu za zvučnike i izbušio rupe za vijke. Između otvora za zvučnike sam otvorio još jedan manji pravougaoni otvor - za USB priključak. Ovdje mi je došla jedna veoma interesantna ideja. U priključak za USB ide Wi-Fi USB adapter. Vrlo je praktično imati ovaj priključak dostupan izvana, bez potrebe za otvaranjem kutije radija. Sjetim se iz mladih dana kako su cijevni radio aparati imali jednu cijev pod nazivom "magično oko" montiranu na ovome mjestu. USB Wi-Fi adapteri imaju obično plavu svjetleću diodu, koja treperi tijekom rada signalirajući valjanu vezu preko Wi-Fi mreže. Evo prilike da oživim uspomenu na ovu, davno nestalu, elektroničku cijev, jednostavnim simuliranjem njenoga rada.

Morao sam napraviti još jednu sitnu adaptaciju na zadnjoj strani kutije. Jedan komadić aluminijskog lima prekriva rupu na kojoj je nekada ulazio kabal mrežnog napona u aparat. Taj lim istovremeno drži konektor 12V napajanja. Upotrijebio sam uobičajeni DC prključak od Ø5.5mm vanjskog promjera i Ø2,5mm unutarnjeg. Negativni pol sam priključio na vanjski omotač konektora.

"Magično oko"

Magično oko je elektronička cijev koja je imala prozor kroz koji je prolazila obično zelena svjetlost, kojoj je širina polje varirala proporcionalno jačini prijenog signala. USB Wi-Fi adapter na mjestu magičnog oka. Zasigurno bi bilo veoma interesantno i nadasve praktično, jer samim pogledom na kutiju radija, uoči se da li ima Wi-Fi prijema.
Prozorčić Sada je trebalo biti kreativan i smisliti nešto. U 3D CAD-u sam dizajnirao ovo rješenje preklopnog prozorčića koji je lijepo pokrijevao otvor u platnom obloženom panelu. Prozorčić se može lako otvoriti radi pristupa USB kontaktu i priključenom adapteru. Na poklopac prozorčića sam montirao jednu plavu plastičnu prizmastu leću radi maskiranja otvora i pojačavanja ili bolje rečeno, raspršivanja svjetlosti sa LED USB adaptera. Bijele dijelove prozorčića sam isprintao na 3D pisaču (printeru). Plavu leću sam našao na jednom potpuno nepoznatom predmetu kod nas na zapadu, a radi se o jednostanom preklopivom držaču za vješanje najlonske vrećice o rub stola. Cijena ove spravice je oko 1 € sa poštarinom. Kada je detalj stigao, odlijepim plastičnu okruglu prizmu koja će biti leća ili novo magično oko moga Internet radio prijemnika. Rezultat se može vidjeti na ovoj fotografiji ispod.

Retro style Raspberry Pi radio

Ovaj radio je specifičan: i kada je ugašen, zapravo je uključen. Dok je ugašen, ugašen je samo audio izlaz. Računalo je u pogonu, priključeno je na internet kako bih mogao u bilo kojem trenutku pristupiti FTP serveru ili ostalim instaliranim programima. Kada je audio stupanj uključen, to se normalno čuje, ali ne uvijek. Ako je glasnoća smanjena na minimum tijekom slušanja onda mi ostaje samo vizualna indikacija uključenosti audio stupnja, a to sam napravio uz pomoć jedne zelene svjetleće diode (LED) koju sam smjestio u gumb za biranje stanica, ispod kojeg stoji TUNING. Razlog? jednostavno nisam trebao vršiti mehaničku intervenciju na kutiji i bušiti rupu za taj LED.

Položaj žica je dosta kaotičan. U prvi mah je bila potreba sve samo spojiti i testirati kako uređaj radi. Na sreću proradio je od prve i danas još uvijek radi. Kada nešto dobro radi, onda to ne popravljaj!, kaže narodna poslovica. Stoga sam zatvorio kutiju, isprintao nešto naljepnica i nalijepio na prikladna mjesta. Nakon više od tri godine danonoćnog rada, samo je jedan 12V-ni ispravljač stradao, pa je sljedeći sada sa nešto više snage.

Raspberry Pi web radio

Također sam dizajnirao i web sučelje za upravljanje i kontrolu radija sa bilo kojeg web čitača.

I ne samo da nam je ovaj uređaj koristan i praktičan, nego je i lijep ukras doma.

Osmislio i konstruirao:
Marinko Orlovac, 2014 (tekst 2017).

[^vrh]